Kvarnvikens kvarn. Mellanlagring av rensad säd.

Mellanlagring av rensad säd.