Brandförsäkring 29 maj 1907

Försäkrings-Nr 38795

Värderingsinstrument upprättat 29 maj 1907 …

Kartbeskrivning

No 1 Boningshus af trä tak af plåt. No 1 i 26951 med eldstad.

No 2 Uthusbyggnad, No 1 i denna värdering utan eldstad.

No 3 Qvarnhus af sten och såghus af trä med härdt tak, det förstnämnda inrymmande ångmaskin och panna. No 2 i 26951 med eldstad.

No 4. Tvättstuga af trä, tak af tegel. No 4 i 36498.

No 5. Spannmålsmagasin af plåt, ej försäkrat, utan eldstad.

1.     Uthusbyggnad

Uthusbyggnad på låg stenfot. Innehåller svinhus af plank, samt visthus, vedbod och afträde af resvirke och bräder. Har 3 dörrar.

Byggnadsår: 1906
Byggnadsämne
: Plank, resvirke och bräder, rödfärgadt.
Taktäckningsämne: korrugerad plåt.
Husets dimensioner i meter. Längd 5            Bredd 3,5          Höjd mellan sten och takfot 2,1
Värderingssumma totalt 200 Kr.
Förra brandförsäkringsbrefvets nummer: –