Brandförsäkring 4 augusti 1875

Nr 26951 B

År 1875 den 4 Augusti har undertecknad  ….

Åbyggnad som ej till brandförsäkring anmäles är:

18. Wid Råcksta vattenqvarn ett Qvarnhus.

20. Mjölnarebyggning.

21. Ett Fähus, 108 alnar öster från den sistnämnda.

Dessutom finns en för några år sedan uppbyggd wattensåg.