Föremål – Taklampa

Taklampa i kvarnen

Taklampa på ursprunglig plats.

Namn: Taklampa. Placerad i kvarnen.

Tillverkare: Okänt.

Historik: Förmodligen ursprunglig, och på sin ursprungliga plats. Notera brandskyddet i taket.

Identifikationsnummer: