Rätt svar till fråga 11:

X) Vattenreglering

Rätten att bruka vattnet i åar och bäckar har genom århundradena reglerats i ett flertal lagstiftningar, de första redan under medeltiden. En vattendom fastställer hur vatten ska tappas ur en sjö, genom en damm, kvarn eller vattenkraftverk och inom vilka gränser vattenståndet måste ligga.

Vattennivån i Råcksta träsk tillåts idag variera med ungefär 35 cm.
Den undre nivån regleras av en tröskel i berget vid sjöns utlopp. Sjunker vattennivån under denna tröskel kan inget mer vatten rinna ut via kvarnbäcken. Nivån kan dock fortsätta sjunka till följd av avdunstning om vädret är varmt och torrt.
Den övre nivån regleras av luckan vid dammen nedströms från Råcksta träsk. Stiger vattnet kommer det börja rinna över luckans övre kant. Vid häftiga regnväder måste utloppet öppnas upp genom att den översta plankan i luckan plockas bort
, annars riskerar sjön att fortsätta stiga. Detta sköts av mjölnaren som bor i Kvarnviken.

Idag rinner tyvärr mycket av vattnet baklänges ut från Råcksta träsk utan att passera Kvarnvikens kvarn. Det betyder att det sällan finns tillräckligt med vatten för att köra kvarnens vattenturbin.