Rätt svar till fråga 13:

X) Säteri var en skattefri gård

Fram till år 1810 var säterier skattebefriade och innehavet ett privilegium för adeln.

Ett stort antal skattebefriade sätesgårdar är kända från 1200-talet och framåt. Under 1600-talets stormaktsexpansion anlades många nya säterier. Men genom Karl XI:s reduktion år 1680 förändrades förutsättningarna. Det blev förbjudet att grunda nya säterier och de befintliga utsattes för noggrann granskning. En påkostad huvudbyggnad blev ett krav för skattebefrielse. Många sätesgårdar dömdes då ”under skatten” för att de inte var ståndsmässigt bebyggda.