Rätt svar till fråga 14:

X) Vattenfalls huvudkontor ligger idag i Arenastaden invid Friends Arena i Solna

Vattenfall är helägt av svenska staten och bildades 1992 vid bolagiseringen av Statens Vattenfallsverk. Vattenfall producerar, distribuerar och säljer el, värme och gas framför allt i Norden, Tyskland och Nederländerna.

De tidigare kontoren i Råcksta är idag omvandlade till bostäder.