Rätt svar till fråga 4:

1) Mellan Judéen och Galiléen.

Samarien var ett annat namn på området där Konungariket Israel låg enligt Bibeln och där de flesta av Israels stammar bodde efter delningen av landet (ca 930 till 720 f.Kr.). Judarna bodde i det södra riket, Konungariket Judah.

Namnet ”Samarien” kommer av namnet på Israels huvudstad, Samaria.