Rätt svar till fråga 6:

1) Orangeri är ett uppvärmt växthus med stora fönster mot söder för vinterförvaring av exotiska växter, som inte klarar det lokala vinterklimatet.

Men ursprungligen var ett orangeri på 1500-talet en benämning för en samling av citrusväxter som blev populärt att ha på slott och herrgårdar. Begreppet gällde då bara själva trädbeståndet. Med införande av flyttbara krukor blev det möjligt att transportera frostkänsliga växter till ett uppvärmt växthus där de kunde övervintra. Så småningom kallades dessa speciella växthus för orangerier.

Orangeribyggnaderna var i regel orienterade med stora fönster åter söder, medan norrsidan var sluten. För uppvärmning fanns kanaler för varmluft som matades av eldstäder i ett pannrum. Under sommaren flyttades växterna ut för att smycka stilträdgårdarna och den tomma byggnaden kunde användas för sociala tillställningar. Anläggningarna var ofta formgivna av tidens kända arkitekter.