Rätt svar till fråga 2:

1) Råcksta gård och Vinsta gård.

Gårdarna i Vällingby och Grimsta revs i början av 1950-talet då nuvarande bostadsområden i Vällingby och Grimsta byggdes.

Riksrådet Carl Bonde köpte de tre Hässelbygårdarna 1636- 1641 och grundade ett säteri. Arvtagaren, riksskattmästaren Gustaf Bonde, uppförde den nuvarande slottsbyggnaden i mitten av 1600-talet. På kartan från 1700 finns de tre gårdarna I Hässelby inte längre kvar. Hässelby slott moderniserades under 1800-talet men bevarade mycket av sin ursprungliga karaktär. Hässelby slott var i Bondeättens ägo fram till 1931.