Arkivförteckning – Böcker

Följande böcker finns utställda i Magasinet för besökare att läsa på plats.

Om du är intresserad av att köpa någon av böckerna kan du prova att söka på Bokbörsen, som har en mängd begagnade böcker att köpa online.

1. Livet på landet förr

Zetterberg, Karl (red.) (2010). Livet på landet förr. Arbete & hantverk. 1. uppl. Stockholm: LRF media

2. Munktellmuseet: En historisk beskrivning

Pettersson, Per-Arne (red.) (2011). Munktellmuseet: en historisk beskrivning. Eskilstuna: Munktellmuseet

3. En guide till Friluftsmuseet Gamla Linköping

Knutsson, Titti (2012). En guide till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Linköping: Friluftsmuseet Gamla Linköping

4. 3000 år i Grimsta

Sunesson, Ola (1998). 3000 år i Grimsta. Grimsta: Svenska Bostäder

5. Så var det: bilder från 50- och 60-talets Stockholm

Boström, Jan, Hammarström, Tommy & Almquist, Bengt (red.) (1991). Så var det: bilder från 50- och 60-talets Stockholm. Stockholm: Dagens nyheter

6. Lövsta sopstation 1889-1986

Johnsson, Bengt H. F. & Andersson, Lars (2013). Lövsta sopstation 1889-1986: sopstationen som kom att få stor betydelse för sophanteringen i Stockholm och för Hässelbys utveckling. Hässelby: Hässelby hembygdsförening

7. Livet på landet förr

Steen, Håkan (2008). Livet på landet förr: landsbygdens egna bilder från Sverige på 1940-, 50-, 60- och 70-talet. 1. uppl. Stockholm: LRF media
2 stycken exemplar

8. Järnvägen Spånga-Lövsta 1889-1970

Johnsson, Bengt H. F. & Andersson, Lars (2012). Järnvägen Spånga-Lövsta 1889-1970: en järnvägslinje där ångloken dominerade. Hässelby: Hässelby hembygdsförening
2 stycken exemplar

9. Snuskungen

Feurst, Peter, Hildingsson, Patrik & Junhem, Inga (1999). Snuskungen: Ljunglöfs Ettan och det svenska snuset. Stockholm: Tobaksmuseet

10. 100 år med traktorer 30-40

Liljestrand, Bo & Forsrup, Jörgen (2014). 100 år med traktorer 30-40. Eskilstuna: Munktellmuseet

11. Kvarnarbetarminnen

Solid, Helmer (1986). Kvarnarbetarminnen: skildring av arbetet vid olika kvarnar 1916-1969. Stockholm: Nordiska museet

12. Lokomobiler från Munktells mek. verkstads AB

Blom, Tore (1982). Lokomobiler från Munktells mek. verkstads AB. Götene: Rubens maskinhistoriska saml.

13. Med ångbåt från land till stad

Rydberg, Lennart (2016). Med ångbåt från land till stad: ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860-1950. Stockholm: Stockholmia

14. Kvarnteknisk lärobok

Fischer, Bernhard (1935). Kvarnteknisk lärobok. Stockholm: Allmänna pressbolaget

Finns i arkivet.

15. Handbok i kvarnindustrien

Jensen, Ferd (1893). Handbok i kvarnindustrien.: Utg. af Malmö franska kvarnstensfabrik. Göteborg

Finns i arkivet.

16. Bromma hembygdsförenings årsskrift. (1964)

Bromma hembygdsförenings årsskrift. (1964). Bromma: Bromma hembygdsförening

Finns i arkivet.

17. Bromma hembygdsförenings årsskrift. (1948)

Bromma hembygdsförenings årsskrift. (1948). Bromma: Bromma hembygdsförening

Finns i arkivet.

18. Spånga sockens historia

Staf, Nils (red.) (1966). Spånga sockens historia. [Stockholm]: [Stadsarkivet]

Finns i arkivet.

19. James Leffel´s Improved Turbine Water Wheel

James Leffel´s Improved Turbine Water Wheel. Springfield, Ohio. (1883).

Reprinted by The society for the preservation of old mills, (1988)

Finns i arkivet.

Finns också att läsa digitalt.

20. Ångbåtskarta

Eurén, D. M. (1886-1892). Ångbåtskarta öfver Stockholms omgifningar: Mälarsidan.

Finns i arkivet.

21. Staden i skogen

Westberg, Tomas Zackarias (2011). Staden i skogen: bilder och berättelser från Blackeberg. 1. uppl. Bromma: TZW produktion

22. Råcksta gård

Forsgren, Nils (1984). Råcksta gård: från Lilliecrantz till Vattenfall. Vällingby: Vattenfall

23. Hantverkare och fabriker inom svensk tobakshantering 1686-1915

Angelin, Erik (1950). Hantverkare och fabriker inom svensk tobakshantering 1686-1915. Stockholm: Nordisk Rotogravyr

24. Hässelby slott

Olsson, Birger (1988). Hässelby slott: från herresäte till nordiskt kulturcentrum. 1. uppl. Stockholm: [Komm. för Stockholmsforskning]

25. Vällingby

Sax, Ulrika (1998). Vällingby: ett levande drama. Stockholm: Stockholmia

26. Nils Månsson Mandelgren

Jacobsson, Bengt (1983). Nils Månsson Mandelgren: en resande konstnär i 1800-talets Sverige. Höganäs: Bra böcker i samarbete med Folklivsarkivet i Lund

27. En värld att bevara

Douglis, Carole & Lutyk, Carol Bittig (red.) (1989). En värld att bevara. Washington: National Geographic Society

28. Kungsgatan

Erséus, Johan (2011). Kungsgatan: ett sekel på Stockholms paradgata. Stockholm: Max Ström

29. Sweden: the land of today

Mead, William R. (1994). Sweden: the land of today = Sverige : ett land i tiden. [Ny utg.] Vällingby: Strömberg

30. Nationalmuseum

Strid, Gerd (red.) (2009). Nationalmuseum, Stockholm: [mästerverk ur målerisamlingen i Nationalmuseum]. Stockholm: Nationalmuseum

31. Från axet till kakan

Från axet till kakan: Jubileumsskrift : A/B Mårten Pehrsons valsqvarn, A/B Saltsjöqvarn. (1939). Stockholm: Esselte

32. Svenska Kvarntermer

Wadström, Roger (1986[1952]). Svenska kvarntermer 1. Omtr. Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet

Finns i arkivet.

Finns att läsa digitalt.

33. Petum optimum

Loewe, Walter (1990). Petum optimum. Borås: Norma

34. I gyllne dosor

Loewe, Walter (1982). I gyllne dosor. Borås: Norma

35. Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll, Del 1

Källberg, Sixten (red.) (1982). Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll med flera handlingar D. 1 1600-1750. Stockholm: Spånga fornminnes- och hembygdsgille

Finns i arkivet.

36. Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll, Del 2 – 3

Källberg, Sixten (red.) (1987). Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll med flera handlingar. D. 2-3. Stockholm: Spånga fornminnes- och hembygdsgille

Finns i arkivet.

37. Svenska kvarnar

Winning, Jacob (red.) (1940). Svenska kvarnar. Hälsingborg: Svenska Yrkesförl.

Finns i arkivet.

38. Brommas skyltade kulturminnen

Ringstedt, Nils (2013). Brommas skyltade kulturminnen: en kulturhistorisk vägvisare. Stockholm: Instant Book
3 stycken exemplar

39. Blackeberg

Stockholmshem (1997) Blackeberg
Finns att läsa digitalt på stockholmskällan.

40. Lärkor och lador

Larsson, Maria (2004). Lärkor och lador: en skrift om vårt värdefulla odlingslandskap. Jönköping: Jordbruksverket.

41. Industriminne

Schnell, Jan-Bertil (2004). Industriminne: Stockholms stad och län – en industrihistorisk exposé. Stockholm: Stockholmia

42. Pythagoras

Landberg, Hans (red.) (2013). Pythagoras: Norrtelje, Sweden. Norrtälje: Pythagoras Industrimuseum

43. Malmöföretagen – förr och nu

Smitt, Rikard (2007). Malmöföretagen – förr och nu. Malmö: Project Management AB [distributör]

44. Det handlar om textil

Claesson, Anna Maria (red.) (1989). Det handlar om textil. Jönköping: Jönköpings länsmuseum

45. Med ånga, gods och tidtabell

Stade, Arne (2003). Med ånga, gods och tidtabell: 1800-talets ångbåtstrafik mellan Stockholm och Mälarstäderna. Stockholm: Stockholmia

46. Arbetsövningar i historia

Sjöholm, L. Gottfrid & Goës, Axel (1946). Arbetsövningar i historia. H. 2, Sveriges historia under reformationstiden och stormaktstiden. Arlöv …: Skriv- & ritboks-a.-b.

47. Hesselby: en gårds historia

Malmberg, Ernst (1920). Hesselby: en gårds historia. Stockholm: P. Palmquists aktieb

48. Livsverk

Wigbrand, Anton (2013). Livsverk. Karlstad: Votum

49. Arbetarfamiljer i 1910-talets Stockholm

Sandel, Maria, 1870-1927. – Arbetarfamiljer i 1910-talets Stockholm: ur Maria Sandels författarskap. Redaktion: Ewa Bergdahl, Kjersti Bosdotter och Anne-Marie Lindgren. – 2018.