Utrustningen i kvarnen – Såg

Såg

Tillverkare: Okänt.

Inköpt år: Troligen någon gång mellan 1883 och 1887. Nämns inte i brandförsäkringsbrevet 1883, men finns på en karta som uppdaterats 1887.

Inköpt från: Okänt. Det fanns flera tillverkare av sågbänkar i Sverige, bl.a. Munktell.

Sågbänk med cirkelsåg tillverkad på 1880-talet, Kvarnvikens kvarn & Såg. Okänd tillverkare. Foto: Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg, CC BY-SA-NC.

Funktion: Sågning av timmer.

Josef Petterson och Edvin Larson vid sågbänken Forsby”, Simtuna socken, Uppland 1922. Foto: John Alinder/ Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND).

Vid kvarnbyggnadens västra gavel leder en ramp upp till vindsvåningen. Under rampen är en· träbyggnad som inrymmer sågen placerad. Sågbyggnaden har röd slamfärgad stående locklistpanel och svartmålat pulpettak av galvaniserad sinuskorrugerad plåt. Sågen drivs av samma kraftkälla som driver kvarnen.

Norr ut från sågbyggnaden löper ett transportband som vänder i en takförsedd ställning. Transportanordningen användes för att transportera ut sågspån från sågen.

Edvin Larson filar sågklingan i Forsby såg, Simtuna socken, Uppland 1922. Foto: John Alinder/ Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND).

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003.

Kommentar Dikman & Thomé 2003.

Genomförda åtgärder.

Sågen och byggnaden renoverades 2003.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.