Utrustningen i kvarnen – Torkria

Torkria

Uppförd år: Ursprunglig enligt brandförsäkringsbrevet från 1883.

Placering: Torkrian är utbyggnaden på kvarnen som vetter åt söder, i den del där kaffeserveringen idag är inrymd.

Funktion: Torkrians funktion var att torka säden så att den kunde lagras en tid utan att förstöras av mögel eller att kornen började gro.

Själva torkrian består av två eldningsrum i källarvåningen och ett torkkrum på mellanvåningen. Mellan eldningsrummen och torkningsrummet på andra bottnen fanns endast galler, torkplåtar. På dessa torkplåtar hälldes säden. I dag är plåtarna dolda av träfiberskivor i taken på eldningsrummen och ett trägolv på bottnen ovanför.

I varje eldningsrum finns det murade kanaler längs med sidorna och i slutet av dessa kanaler finns öppningar på ovansidan där kokskorgar placerades. Till varje eldningsrum finns fyra dragluckor, en till varje kanal och två ut i eldningsrummet. Från torkrummet ventileras luften ut genom två ventilationsöppningar i taket.

I förrummet syns spår i väggen och i taket ovanför båda eldningsrummens ingångsdörrar. Det kan möjligen ha varit skorstenskanaler för röken från eldningsrummen.

Torkrians skick

Torkrian är i bra skick förutom de mekaniska skadorna på putsen. Belysning saknas.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsittning 2003. Belysning kommer att installeras. Träfiberskivorna ska tas bort så att torkningsgallren blir synliga. Kokskorgar ska sättas i fördjupningarna i eldningsrummen. Meningen är att besökaren ska kunna se och förstå vad som skett i torkrian.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Vi tycker att föreningens förslag är utmärkt.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.