Kvarnbok Kvarnvikens kvarn

Volymer malda per år

Kvarnbok Kvarnvikens kvarn (gamla kvarnen som revs 1882).

En mjölnare förde bok över alla malningar han gjorde, och hur mycket betalt han fick. Kvarnviken tillhörde Råcksta gård, och mjölnaren ansvarade inför rättaren (den som var arbetsledare).

Ur kvarnboken 1878-1882
Ur Kvarnboken

Vi har fått ta en kopia på den kvarnbok som fördes under åren 1878 till 1882, åren innan den nya kvarnen tog över. Kvarnboken finns idag hos ättlingar till mjölnare Wallin. Säden mäts i tunnor (Tna), där en tunna är ungefär 146 liter. 

Gröp säd (Tna)Samman mäld (Tna)Råg (Tna)Stålsikt (Tna)Samsikt (Tna)Kronor
1878620,5235,755011711,62
18796834213368,256504,7
1880422,7510531,2513,25314,26
1881388221,2565,56338,35
1882538,558261271,403
Summa2652,75277,75517,2524137,25
Andel71%7%14%6%1%

I tabellen ovan framgår att säden till stor del (71%) maldes till gröpe, det vill säga djurfoder. Gårdarna runt Stockholm var specialiserade på att producera mjölk och smör (och kött när korna slaktades). Även idag används omkring 70 % av världens odlingsmark för att producera djurfoder. 

Sista tabellen på sidan är en sammanställning per gård eller torp. Råcksta är största ”kunden” med 960 tunnor under de knappa 5 år som kvarnboken omfattar, följt av Beckomberja med 443 och sedan Stora Engby med 303 tunnor. De stora gårdarna dominerar när det gäller hur mycket de låter mala, men det stora antalet kunder hos kvarnen är torpare med några få tunnor. En tunna är ungefär 146 liter. Det betyder att Råcksta låtit mala 140 kubikmeter säd, ungefär 100 ton (räknat på en densitet av 770 kg/m3). Under förutsättning att Råcksta malde all säd i denna kvarn, så  producerade gården ungefär 25 ton säd per år.

OBS! Tabellerna är roterade 90 grader och skrollas i sidled. 

1878Gröp säd (Tna)Samman mäld (Tna)Stålsikt (Tna)Samsikt (Tna)Kronor
(transport)126,542103,5112,50
AprilBeckomberja714,50
24Bellmans31,50
Drottningholm212115,10
Kortenslund1,50,75
Maj3Kanan213,50
Wellingby31,50
Drottningholm1417,00
Råcksta8
146,35
Walin48 kronor 78 öre
Hedenberg97 kronor 57 öreBetalt kvitteras
146 kronor 35 öreRåcksta den 25 maj 1878
Juni1Beckomberja2114,50
Breda12,50
10Stora Engby121,56,90
11Spånga by144,50
Kälfsta0,51,25
20Hacksta12114,50
Kälfsta25,00
Råcksta4
Beckomberja22,00
Juli15Plasen11,00
Wellingby1,51,50
20Damtorp30,50,55,00
Breda12,50
AugustiWade11,00
Wellingby1,51,50
Hesselby11,75
55,40
SeptemberRåcksta34
Lungnet0,750,90
OktoberWellingby1316,00
0,50,50
Råcksta371
?414,00
?122,50
?42,00
?1012119,00
Stora Engby32822,40
NovemberSundby115,50
Enhell35,5729,75
Flysta6,5217,00
Spånga Prestgård859,00
Eneby23,54,50
Damtorp111,57,00
Kärby51416,50
Fögelön1,51,50
Beckomberja4941,532,25
Stora Engby4218,90
Wellingby52,516,75
Barkarby68112,75
Kälfsta6116,50
Rinkeby54,510,510,37
Malte12,50
Spånga by11,51,57,25
Barkarby322230,50
Lilla Tensta111,50
Kanan424,00
271,32
Den 12/12 bekommit 242 kronor. R Hedenbergh
December1Råcksta87
Flysta22,00
Koviken21,00
Wade111,50
Beckomberja73,50
4Barkarby63,00
Stora Engby62,70
Kälfsta2215,50
Beckomberja614,00
Flysta10,50
Kanan21,00
6Råcksta6
Damtorp21,52,50
Eneby42,00
Kälfsta212,00
Spånga by312,50
Wässta37,50
Hogsta12114,50
Kälfsta2215,50
Wellingby21,00
10Beckomberja84,00
Hogsta105,00
Råcksta572
Rinkeby21,00
Stora Engby62,70
Kälfsta0,513,00
Sundby717,50
13Wellingby1316,00
Hedsta22,00
Råcksta7
Dato beckommit 48 kronor. 16/12 78 Rudolf Hedenbergh
Spånga Prestgård12,50
Lungnet21,00
Beckomberja11,51,57,45
Flysta21,00
Råcksta4
20Stora Engby62,70
Råcksta3
Råcksta11
Spånga by42,00
30Kälfsta21,00
Spånga Prestgård52,50
31Thensta31,50
Flysta21,00
Råcksta11
126,05
Gröp säd (Tna)Samman mäld (Tna)Stålsikt (Tna)Samsikt (Tna)
Totalt 1878(Tna)620,5235,755011
(Kronor)711,62
1879Gröp sädSamman mäldRågStålsiktSamsiktKronor
Januari2Damtorp84,00
Lovö Prstgård647,00
Bromsten524,50
4Sundby63,00
Spånga Prestgård323,50
Wellingby2411,00
Barkarby1619,00
Stora Engby6911,70
Krassboda37,50
10Råcksta226
11Damtorp31,53,00
Kanan213,50
Kälfsta73,50
21Flysta21,52,50
Wellingby314,00
Plasen1,50,75
22Råcksta16
Summa78,45
Februari3Wellingby21,00
Råcksta1033
Wellingby21,00
Råcksta61
Summa2,00
Mars6Wellingby52,50
10Råcksta10
Wellingby21,00
12Råcksta10
Hogsta16917,00
13Rörby1049,00
14Grimsta22,00
16Lundby63,00
Wellingby111,50
Plasen11,00
17Lunda63,00
Wellingby10,50
Beckomberja11,00
Råcksta8
20Lunda63,00
21Barkarby42,00
Björnboda10,50
Beckomberja84,00
24Råcksta8
51,00(Summa i kvarnboken 41 kronor)
Summa förmalet under året för720 kronor 57 öre
går på Hedenbergh480 kronor 38 öre
Wallin240 kronor 19 öre
Kvitteras Råcksta den 12/4 1879Rudolf Hedenbergh
April1Spånga Prestgård44,00
Beckomberja10,750,53,76
Rörby84,00
Råcksta8
Spånga by12,00
Hesselby22,00
Wellingby21,00
Flyman11,00
Koviken21,00
Råcksta8
Kälfvista21,52,50
Hogsta7212,00
Barkarby31,50
Stora Engby12510,40
Beckomberja1,515,50
Thensta0,510,52,50
Ivarstjärn11,00
Rinkeby0,51,50,54,87
Kälfsta10,50
Malte10,50
Hogsta22,00
Wellingby10,50
Krassboda413,511,75
Råcksta7
Wellingby21,00
Kanan414,50
Rörby20,510,25
Hogsta105,00
Hjulsta21,00
Råcksta7
Drottningholm77,00
Bromsten33,00
Damtorp21,515,00
Wade10,51,75
Rörby105,00
Damtorp4115,50
Råcksta6
Drottningholm239,50
Wellingby314,00
Kälfsta10,752,38
Rinkeby0,5113,75
Hjulsta52,50
Drottningholm55,00
Wellingby21,00
Råcksta72
Drottningholm55,00
Beckomberja84,00
Råcksta7
Damtorp815,00
30Drottningholm40,55,25
170,66
Maj2Wellingby212,00
Wade11,00
3Kanan42,00
Råcksta6
Wellingby111,50
Kälfsta111,50
Damtorp84,00
6Råcksta12
Damtorp63,00
10Beckomberja1130,59,50
Wellingby1114,00
13Hogsta859,00
Rörby223,00
Råcksta2
16Beckomberja513,50
Wellingby42,00
19Damtorp52,55,00
Beckomberja63,00
Krassboda42,00
23Beckomberja52,50
Råcksta313
Kanan21,00
Krassboda21,00
60,50(Summa i kvarnboken 57,50 kronor)
Juni3Wellingby0,52,52,75
Råcksta6
11Spång tjsta25,00
Hesselby6,56,50
14,25
Juli4Wellingby2,50,754,00
Beckomberja0,50,51,87
14Kanan11,00
6,87
Oktober4Råcksta11
Wellingby21,526,50
13Råcksta241
Kanan63,00
Hesselby51,58,75
Stora Engby2410,80
Råcksta13
Plasen11,00
30,05
November1Wellingby212,00
Flysta21115,75
Stora Engby2410,80
Barkarby9218,25
Rörby84,00
Åhlsten12,56,00
4Spång tjsta410,00
Lamra410,53,87
6Malte12,00
Råcksta8
Wilan2,523,25
Ulvsunda36,00
Kanan42,00
Wellingby1,50,75
Flysta111,50
12Hesselby44,00
15Hacksta105,00
Lilla Engby31,50
Råcksta6
Åkerbloms21,00
Strömvall12,00
Hesselby trädgårdsmester20,51,50
Plasen10,50
Råcksta17
27Blackeberg52,50
84,17
December16Råcksta15
Kälfsta113,00
Plasen11,00
Flysta112,75
Råcksta17
6,75
Totalt 1879Gröp sädSamman mäldRågStålsiktSamsikt
(Tna)6834213368,256
(Kronor)504,70
1880Gröpe sädRågStålsiktSamsiktKronor
FebruariRåcksta7
5Wellingby2114,75
Breda12,00
Åhlsten11,53,50
Råcksta84
Beckomberja11,50
Hogsta63,00
14,75
MarsWilan223,00
2Rinkeby0,50,85
Wellingby212,00
Sjöengen10,50
Hesselby112,00
Flysta2,50,53,50
Carlshamn1,752,63
Grimsta0,50,50
Råcksta8
Stora Engby125,40
Hjulsta111210,50
10Kanan514,50
Wellingby2114,00
Råcksta5
Wade10,50,752,50
Hesselby Skogvaktarn33,00
16Hacksta3316,50
Wellingby21,50,754,00
23Breda136,50
Spång tjsta3,57,00
Hesselby55,00
25Råcksta5
83,88
April1Kälfsta10,513,00
Hjulsta916,50
Spånga by12,00
4Kälfsta112,50
Wellingby21,00
7Råcksta10
Hjulsta625,00
Carlshamn11,00
Nyboda11,00
Rörby15,257,63
13Hedsta356,50
Bellsta126,00
Breda42,00
Plasen1,51,50
Björnboda111,50
Wellingby1,50,75
22Råcksta104
Drottningholm123,2518,50
Hesselby T.m.31,50
Beckomberja8116,75
29Hjulsta513,50
78,13
Maj1Kälfsta11,00
Breda84,00
Wellingby212,00
5Hjulsta513,50
Råcksta12
7Hesselby33,00
Kanan30,52,25
Eneby136,50
Mörby4,54,50
15Nyboda11,00
24Thensta44,00
Carlshamn22,00
Hjulsta63,00
Råcksta5,5
36,75
November19Kanan524,50
Tregårdsmestarn20,753,50
Beckomberja21,539,50
Fångstan1,52,25
19,75
December2Råcksta6
Beckomberja42,517,50
Plasen122,50
Skogvaktarn0,50,51,50
Råcksta189
Beckomberja2613,00
Wellingby310,53,50
Flysta11,50
Iljubbtjene94,50
Kortenslund21,00
Råcksta2
Thensta2,55,00
Kanan32,56,50
Kälfsta20,51,50
Ulvsunda12,00
18Stora Engby4018,00
Björnboda10,51,00
Bellsta52,50
Nytorp0,751,50
Råcksta168
22Beckomberja1218,00
81,00
Totalt 1880Gröpe sädRågStålsiktSamsikt
(Tna)422,7510531,2513,25
(Kronor)314,26
1881Gröpe sädRågStål siktSamsiktKronor
JanuariBjörnboda21,00
Maltesholm125,00
Drottningholm10214,00
Stora Engby125,40
25,40
AprilStora Engby557,25
Kanan11,00
Råcksta1269
8,25
MajHogsta242234,00
Drottningholm14422,00
Åhlsten816,00
Råcksta11161
Drottningholm Blomqvist6,513,00
Beckomberja204,532,7524,63
Råcksta184
Thensta16210,00
Wellingby926,50
Maltesholm10,51,50
Kortenslund1,50,75
128,38
Från och med dato uppgivet med Wallin.
50 kronor rest utgöres med dagsverken. Råcksta den 1 Juni 1881. Rudolf Hedenbergh
SeptemberKanan1,51,50
Flysta0,5113,25
22Ulvsunda49215,00
Drottningholm2,514,25
Bellsta315,00
29Råcksta1031
29,00
OktoberBeckomberja11,00
20Hogsta4710,50
Drottningholm327,00
25Drottningholm37,00
Råcksta3511
25,50
NovemberWellingby2126,00
Nytorp31,50
Plasen214,00
Dyviken12,00
Skogvaktarn10,51,00
Hogsta435,00
Beckomberja401,50,7522,62
Stora Engby129,00
Lilla Tensta111,50
Råcksta8
Wellingby30,52,25
Wellingby122,50
Rinkeby1,50,750,52,50
Kanan22,00
Råcksta67
Beckomberja2211,00
Stora Engby129,00
Råcksta6
Flyman0,50,50
Lamraren313,50
Drottningholm10,510,50
Råcksta65
Dyviken1,51,50
Hogsta3,545,75
Råcksta4,5
Thensta42,00
105,62
DecemberBeckomberja2010,00
Drottningholm423,60
Kälfsta210,53,00
Skogvaktarn Wenström1,51,50
Råcksta123
Engstorp22,00
Smedshagen10,52,00
Mankrecill1,51,50
Wellingby21,00
Thensta0,513,50
Thensta0,5
Beckomberja84,00
Hogsta105,00
Beckomberja64,50
41,60
Totalt 1881Gröpe sädRågStålsiktSamsikt
(Tna)388221,2565,56
(Kronor)338,35
1882GröpeRågStål siktSamsiktKronor
JanuariRåcksta23
Lamra63,00
Wellingby42,00
Thensta42,00
Råcksta5
4Drottningholm52,50
Hjulsta21,00
Beckomberja126,00
7Åkershofv115,50
Råcksta5
Lamra22,00
Söderby178,50
Åkershofv139,75
Drottningholm424,00
Blomqvist44,00
Hjulsta63,00
Råcksta8
Beckomberja617,50
Söderby915,50
Thensta42,00
Berja815,00
20Råcksta24
Damtorp22,00
Stora Engby52,50
Söderby52,50
80,25
Mars1Blomqvist44,00
Drottningholm Kungs.60,53,50
Stora Engby12,00
Råcksta8
Beckomberja2917,40
Råcksta45
Drottningholm31,50
10Hogsta669,00
Berja192,514,50
Drottningholm63,00
54,90
Mars15Kanan33,00
Åkershofv1020,00
Berja20313,00
Kälfsta0,51,00
Söderby245,00
Drottningholm Kungsg.60,53,50
Wellingby214,00
Blomqvist5,511,00
Beckomberja25113,50
Hedsta312,50
Bellsta937,50
Eneby5,52,75
Råcksta24
86,75
April1Råcksta6
Beckomberja26114,00
Bellsta147,00
Stora Engby63,00
4Lamra31,50
Råcksta103
Drottningholm513,50
Eneby136,50
Wellingby21,00
Råcksta6
36,50
Maj4Råcksta843,5
Jakopson11,00
Wellingby21,00
Eneby73,50
Wellingby2114,00
Råcksta2511
Söderby73,50
13,00
Förutom 35 kronor är det öfriga betalt, som härmed qvitteras. Råcksta den 27 Maj 1882.
Totalt 1882Gröpe sädRågStålsiktSamsikt
(Tna)538,558261
(Kronor)271,40

Nedan en karta över området som anger var de olika gårdarna och torpen var belägna (kartan är från 1897, och staden har börjat växa, men de flesta platser är intakta sedan 1882).

Området kring Kvarnviken. Ångbåtskarta öfver Stockholms omgifningar: Mälaresidan. D.M. Eurén 1897.

Sammanställning per gård/torp

Total mäldGröp sädSamman mäldRågStålsiktSamsiktKronor
Barkarby93761122267
Beckomberja443,253801025,512,7515283,23
Bellmans331,50
Bellsta4740061028
Berja53,547042,5032,5
Björnboda6,5501,5004
Blackeberg552,50
Blomqvist2000812032
Breda2825003019,5
Bromsten10523007,5
Carlshamn4,7500301,755,63
Damtorp75,5577,582,50,551
Drottningholm146,7530168020,750155,2
Drottningholm Kungsgård131201007
Dyviken2,5001,5103,5
Eneby4844,53,500025,75
Engstorp222,00
Enhell42,535,5729,75
Flyman1,5100,5001,5
Flysta35,5175,56,52,5432,25
Fångstan1,51,52,25
Fögelön1,51,51,50
Grimsta2,5020,5002,5
Hacksta56431201036
Hedsta146260011
Hesselby301025,51,5233
Hesselby Skogvaktarn333,00
Hesselby trädgårdsmester5,5500,5003
Hjulsta6557053039,5
Hogsta181,5101,5215630136,75
Iljubbtjene994,50
Ivarstjärn111,00
Jakopson111,00
Kanan65,54629,57,50,550,75
Kortenslund5500002,5
Koviken4400002
Krassboda17,510016,5022,25
Kälfsta52,75306,5511,25052,63
Kälfvista3,521,52,50
Kärby1951416,50
Lamra16,5130300,510,37
Lamraren4313,50
Lilla Engby331,50
Lilla Tensta4211003
Lovö Prstgård10647,00
Lunda121200006
Lundby663,00
Lungnet2,7520,750001,9
Malte3100205
Maltesholm4,51001,526,5
Mankrecill1,51,51,50
Mörby4,54,54,50
Nyboda2002002
Nytorp3,753000,7503
Plasen143,527,51013,25
Rinkeby21,259,54,51,7541,523,34
Råcksta960,572535154,5460
Rörby79,7573,75420042,88
Sjöengen110,50
Skogvaktarn4102,50,504
Smedshagen1,510,52,00
Spång tjsta9,50009,5022
Spånga by2819,56,502020,25
Spånga Prestgård2816741021,5
Stora Engby303,527418,51010161,55
Strömvall112,00
Sundby2417007026
Söderby4540050025
Thensta43,531,507,54,5032,5
Tregårdsmestarn2,7520,753,50
Ulvsunda194096023
Wade7,75321,51,2507,75
Wellingby155,597,512,524192,5132
Wilan8,54,504006,25
Wässta337,50
Åhlsten1410112025,5
Åkerbloms221,00
Åkershofv34240010035,253