Byggnader – Transportören

Transportören och magasinet.

Transportören

Uppförd år: Nämns inte i brandförsäkringsbrevet från 1883, men finns på en översiktskarta från 1887.

Placering: Förbinder spannmålsmagasinet med kvarnen.

Funktion: Transportörens funktion är att transportera säd och mjöl mellan spannmålsmagasinet och kvarnen.

By Silberwolf (size changed by: Jahobr) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
I transportören finns tre skruvar. En skruv som transporterar säd från magasinet till kvarnen. Två som transporterar mjöl och kli från kvarnen till magasinet.

Transportören underifrån, axeln som överför kraft till höger.

I transportören finns också en axel som förmedlar kraft från kvarnen över till magasinet.

Transportörens skick

Transportörens byggnad är i bra skick. Skicket på skruvar och axel är okänt.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsittning . .

Genomförda åtgärder.