museet

Museet Kvarnvikens kvarn & Såg

I museet ingår kvarnen, sågen och spannmålsmagasinet. Hela området med damm, ränna, turbintub, kvarnbyggnaden med maskiner, magasinet med utrustning, sågen och mjölnarbostaden är byggnadsminne sedan år 2000. Kvarnviken ligger i Grimsta naturreservat.