Spannmålsmagasinet – första våningen

Första våningen, Spannmålsmagasinet

Ett stort öppet rum som upptar hela byggnaden. Till vänster används en del av ytan som reparationsverkstad av föreningen för kvarnens maskiner och utrustning. Här har tidigare mjöl packats för utskeppning.

Mitt i rummet finns en trappa som leder upp till andra våningen.

Till höger används en del av rummet som magasin för föreningar som hjälper Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg.

Förvaring och transport

I spannmålsmagasinet förvarades säd och malet mjöl. Säd kunde lastas in på flera sätt. Lyftas in med säckhiss till de olika planen. Eller matas in med skruv och skopelevator.

Till vänster om ingångstrappan (utanför magasinet) finns resterna av en inmatningsskruv. Den var inbyggd i en trälåda (idag bortvittrad) vari säden hälldes. Skruven matade säden in under magasinet till den skopelevator som står till vänster innanför ingångsporten.

Skopelevatorn transporterade sedan upp säden till vindsvåningen. Där kunde säden packas i säckar för lagring. Eller så matades säden direkt till en tratt som ledde ner till transportören till kvarnen.

Packningen

I spannmålsmagasinet finns ett packrum på nedre våningen. Rummet ligger under mjölrummen. Mjölet tappades ner via en tratt i taket.

Tyvärr har allt som har med själva packningen från den här tiden försvunnit. Vi har så här långt inte hittat uppgifter om mjölet såldes i lösvikt eller förpackat. Eftersom Ljunglöf sålde förpackat snus, är det frestande att tro att även mjölet förpackades.

Vi tror, baserat på hur arbetsdelningen vid den här tiden brukade utformas, att det var kvinnorna som skötte packningen.

Första våningens skick

Våningen är i bra skick.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning .

 

Genomförda åtgärder.