Historiska kartor

Historiska kartor

Råcksta 1690. Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv.
Råcksta 1707. Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv.
Karta Vällingby Bromma 1861 (ursnitt). CC-BY Topografiska corpsen, blad 2
Råcksta 1874. Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv
1917 års karta över Stockholm med omgivningar (ursnitt). CC-BY Hedlund, G, Gillberg, Axel (1859-1928)
Kanaan och Galileen 1901. Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv.
Blackberg 1876. Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv.
Hässelby 1813. Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv.

D. M. Euréns Ångbåtskartor

Euréns Ångbåtskarta Mälaresidan I, version 1897. CC BY SA NC Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg. Föreningen har en högupplösande kopia.
Euréns Ångbåtskarta Mälaresidan II, version 1897. CC BY SA NC Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg. Föreningen har en högupplösande kopia.