föreningen

Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg

Den ideella föreningens främsta mål är att värna om Kvarnvikens kvarn. Föreningens stadgar omfattar även vårdande av hembygdens miljö och dess kulturarv.

Föreningens logotyp är en stiliserad bild av sågens spånelevator.

Museet Kvarnvikens kvarn och såg håller öppet några dagar i maj och augusti/september varje år. Vi kallar dessa tillfällen för kvarndagar. Inträdet är gratis. Under kvarndagarna kan besökarna se hur det går till att mala säd till mjöl, köpa ekologiskt mjöl, besöka våra utställningar i spannmålsmagasinet samt köpa fika från vårt kafé.

Allt arbete som krävs för att arrangera kvarndagarna görs helt ideellt av föreningens medlemmar. Har du möjlighet att bidra är du hjärtligt välkommen.

Föreningen anordnar också visningar av kvarnen för skolor och andra intresserade grupper. Var vänlig kontakta oss om ni önskar komma på besök andra dagar än de annonserade ”Kvarndagarna”.

Vid enstaka tillfällen kör vi sågen för att såga timmer, samt släpper på vattnet för att köra vattenturbinen. Prenumerera på vårt blogg eller håll utsikt i vårt program för att inte missa dessa tillfällen.

Föreningens historia

1984 bildades föreningen som då hette Vällingby Hembygdsgille och det huvudsakliga syftet har varit att återställa och bevara Kvarnvikens kvarn. Under de första åren ägnades all tid vid kvarnen åt att städa alla utrymmena i byggnaderna. Målet var att kunna sätta kvarnen i drift så en grundlig undersökning av kvarnen och dess utrustning gjordes.

Rören nedanför turbinen slamsögs rena så att vatten utan hinder kunde rinna ner till Mälaren och bäcken från kvarnen rensades från sly. Under denna tid lagades också många av kvarnens maskiner. De togs isär, rengjordes, smordes upp och många mindre trälagningar gjordes. Alla dessa arbeten utfördes av frivillig arbetskraft.

Vattenfall bidrog till upprustningen av turbinen och 1989 kördes den för första gången. Sedan dess har årliga kvarndagar anordnats då kvarnen haft öppet hus för allmänheten. Vid dessa tillfällen har förenings medlemmar guidat besökare och berättat och visat hur mjölnarhantverket bedrevs då seklet var ungt.

I juni 1999 gjorde föreningen en formell ansökan om att förklara kvarnen som byggnadsminne till Länsstyrelsen. Kvarnvikens kvarn blev sedan byggnadsminnesförklarad den 3 maj 2000.

Det har sedan dess anslagits medel för restaurering och bevarande av kvarnen. Dessa arbeten har planerats och utförts i samverkan mellan föreningen, Stockholms Stad och Länsstyrelsen i enlighet med de befintliga föreskrifterna för byggnadsminnen. Kvarnvikens kvarn är ett av 160 byggnadsminnen i Stockholms län.

Efter renovering av sågen blev det våren 2003 åter möjligt att såga upp virke i kvarnens stora cirkelsåg. Sågbyggnaden hade då genomgått en totalrenovering där både tak, golv och sågbänk har renoverats.

Föreningen har arbetat aktivt tillsammans med bostadsbolag, stadsdelsnämnder och övriga intressenter i området. Vi har ofta betraktats och använts som remissinstans i ärenden rörande området.

Vi arbetade under många år för att förverkliga tanken om att göra Grimsta till ett naturreservat. Skogen och dess omgivning är ett värdefullt andningshål för människorna i Västerort. Den 18 november 2004 fattade kommunstyrelsen beslut i frågan och fr o m den 21 december 2004 är Grimstaskogen lagligen skyddad som naturreservat. På Stockholms Stads webbplats kan man läsa mer om Grimstareservatet, där finns bl a en biotopkarta över området.

Även utflykter kurser och studiecirklar som ökar kunskapen om bygden, dess natur och historia har anordnats.

Vid årsmötet 2007 beslutades att föreningens namn byts till Museet Kvarnvikens Kvarn & Såg för att tydliggöra vad vi sysslar med.

Föreningen har på senare år fått bidrag, mest från Riksantikvarieämbetet, för fortsatta renoveringar av kvarnen och övriga hus. Även fastighetsägaren Stadsholmen har utfört diverse jobb, bl. a. renovering av taken på magasinet och bostadshuset.