Byggnader

Byggnader och anläggningar

Kvarnvikens kvarn är ett större byggnadskomplex som består av damm, vattenränna, turbintub och ett antal byggnader.

a) Kvarnbyggnaden med torkria som var färdigbyggd i januari 1883.

b) Boningshus som var färdigbyggd i december 1882.

c) Källare (förmodligen av äldre datum).

d) Spannmålsmagasin.

Senare har såg och torklada (1916) byggts.

Bryggan och järnvägen mellan denna och kvarnen har tagits bort.