Hembygdsnytt

Hembygdsnytt finns i arkivet.

1985 Nr 1 På gång i Vällingby hembyggsgille VHG

1986 Nr 1 Offerstenen, Blackebergs slott

1986 Nr 2 Kungshattleden, eller inte.

1986 Nr 3 Offerstenen, Råcksta gård

1987 Nr 1 Motion bevarande Kvarnvikens kvarn, Så föddes Vällingby

1987 Nr 2 Besök i Landsnora kvarn

1987 Nr 3 Snart är hösten här!

1988 Nr 1 Råcksta gårdar och kvarn, Vällingby folkskola

1988 Nr 2 Kvarnens dag 29/5 1988

1988 Nr 3 Minnen från kvarndagen. Qvanrboken.

1989 Nr 1 Turbinen, Vällingby historia.

1989 Nr 2 Fornkullen, Besök i Ljunglöfska rummet.

1989 Nr 3 Återinvigning av turbinen. Kanaans slåtteräng.

1990 Nr 1 Turbinen fungerar!

1990 Nr 2 Återinvigning av Kvarnvikens kvarn 13 maj 1990

1990 Nr 3 Det alternativa Järna.

1991 Nr 1 Stockholms borgargille. En dag vid kvarnen.

1991 Nr 2 Rosenholm. Gåvor: kistorna, diabilderna.

1991 Nr 3 Besök från Dresden.

1992 Nr 1 Vår hembygd – Vällingby

1992 Nr 2 Ordförande har ordet.

1993 Nr 1 En dag på skridskor

1993 Nr 2 Här var skeppsväg fordon.

1994 Nr 1 Råcksta gård. Från Klara kloster till Vattenfall.

1994 Nr 2 Vid Hässelby slott för länge sedan …

1995 Nr 1 Västerortsföreningarnas samverkan

1995 Nr 2 Vällingbys historia

1996 Nr 1 Hembygdens år 1996 i Västerort

1996 Nr 2 Upptäcktsfärd i Stockholm

1997 Nr 1 Ceders café

1997 Nr 2 Staden hembygd

1998 Nr 1 Fornkullen

1998 Nr 2 Historien kring ett fotografi, Tore Hallgrens foto av Vällingby skola 1930

1999 Nr 1 Saxat från åren som gått

2000 Nr 1 Sven och Björn startar turbinen.

2001 Nr 1 Miljöministern på besök. Dagbok för lantbrukselever.

2001 Nr 2 Möte med Lars Roth

2002 Nr 1 Turbinen, kvarnens gamla vattendrivna energikälla

2002 Nr 2 Skorstensrenovering

2003 Nr 1 Kvarn saknas här.

2003 Nr 2 Leffelturbinen, Renovering av sågen

2004 Nr 1 Jubileum. VHG 20 år. Vällingby 50 år.

2004 Nr 2 Grimsta blir naturreservat

2005 Nr 1 Gillet får S:t Thomaspriset för 2004

2005 Nr 2 Åke Blombergs bilder

2006 Nr 1 Diket från Kyrksjön

2006 Nr 2 Nyårsspecial

2007 Nr 1 Byte av inloppsgaller

2008 Nr 1 Mjölnaren fyller 80 år

2008 Hösten Vinter God Jul

2009 Hösten-Vintern Föreningen 25 år

2010 Våren Historier från Kvarnviken

2010/2011 Vintern Sågen i Kvarnviken. Kungens jakthundar.

2011 Våren Mjölnare i släkten

2011/2012 Vinter Arbete med havrekrossen. Sivert i Sjöhagen. Nälsta gård. Kvarnsjön.

2012 Sommaren Havrekross provkörs. Vattenturbinen i kvarnen.

2012/2013 Vintern Kvarnar i Stockholm. Vävning av tyg till kvarnen.

2013 Sommaren Studiecirkel om säd, mjöl och bakning

2013/2014 Vintern Kvarnar i Sverige idag

2014 Sommaren Kvarnens dieselmotor

2014/2015 Vintern Lantgården Hånsta Östergärde, Päronträd, Upplandskubben

2015 Sommaren Blomrabatt i Kvarnviken

2015/2016 Vintern Flytten till Kvarnviken, Upplandskubben

2016 Sommaren Kvarndagar och Djurliv

2016/2017 Vintern Sågen i kvarnviken och gäddorna i Kvarnsjön

2017 Sommaren Renovering av vattenturbinen är nu avslutad.

2017/2018 Vintern Provkörningen av turbinen efter renovering

2018/2019 Vintern Städning i kvarnen

2019/2020 Vintern Magasinet som museum, Renovering av rensmaskiner

2020/2021 Vintern Ett lite annorlunda år i Kvarnviken

2021/2022 Första båten till Kvarnviken

2022/2023 Hur Peter bakar surdegsbröd