Kraftöverföring i kvarnen och magasinet

Kvarnvikens kvarn & såg drivs med en kraftkälla vars rörelse överförs med remmar, axlar och växlar till maskiner, skruvar och elevatorer.

Turbinen (1)

Det har alltid funnits minst två olika kraftkällor. Turbinen (1) är den primära kraftkällan som används i första hand, så länge det finns tillräckligt med vatten. Från turbinen överförs kraft och rörelse (2) till drivverket på källarvåningen via en rem.

Som alternativa kraftkällor har ångmaskin (9), tändkulemotor eller elmotor använts. Idag använder vi en äldre dieselmotor (8) som fått ersätta tändkulemotorn.

Drivverket (3 och 4)

De tre stenparen (ursprungligen fyra) drivs via axlar (4) från källarvåningen. Rörelsen i den horisontella axeln överförs till en vertikal axel via kuggväxlar (3).

Kraft och rörelse överförs från axeln på källarvåningen till en axel på mellanvåningen via en rem (5).

Axeln på mellanvåningen driver sedan alla maskinerna på mellanvåningen (6) och vindsvåningen (7) via remmar. När en maskin ska användas läggs remmen an på det hjul som snurrar på axeln.

Kraften överfördes tidigare också till magasinet. Detta skedde via en kuggväxel (10) på mellanplanet och en axel i transportören.

Vindsvåningen i magasinet (12)

I magasinet tar först en kuggväxel och sedan remmar vid (11) för att flytta kraft och rörelse från bottenvåningen upp till vindsvåningen (12) och elevatorerna.