Byggnader – Torklada

Torklada

Uppförd år: 1916 enligt brandförsäkring nummer 46295.

Funktion: Torkning av timmer.

Torkladan uppfördes år 1916 och är placerad strax norr om kvarnen. I torkladan förvarades  virket, för att torka efter att man sågat det i sågen. Fasadbeklädnaden är av stående bräder, taket är belagt med tjärpapp. Den södra gaveln upptas av två stora dörröppningar försedda med två dörrblad vardera. Tidigare var det en stor öppning på vardera långsida, för att virket skulle torka genom luftgenomströmningen. Dessa öppningar sattes igen med infällningar, västra sidan på 50-talet och östra sidan år 2001.

Ingår inte i Museet.

Referens 

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.