Priskuranter

Maskiner och utrustning till Kvarnvikens Kvarn & Såg är inköpt genom olika illustrerade priskuranter. Här har vi sammanställt en förteckning av olika priskuranter och kataloger som berör Kvarnviken och som finns på Kungliga Biblioteket.

Den viktigaste Ferd. Jensens Handbok i Kvarnindustrien är tyvärr inte digitaliserad.

Carl Carlman spanmålsagentur pris-kurant

Föreskrifter för skötsel av Lokomobiler, Munktell

H Grusons Excelsior-qvarnar

Halmstad Kvarnbyggeri 1893

P. G. Bjurström Priskurant å is-skåp

K. G. Hammarsköld Prislista N:o 9 öfver landtbruksredskap. På sidan 38 finns en Munktell Lokomobil 16 nominella hk (42 effektiva hk) för 5600 krononr, vilket är det pris som anges i brandförsäkringen. Dock anges Kvarnvikens hästkrafter till 13, vilket är en mycket ovanlig variant.

Wilh. Harmsen Illustrerad katalog

J. F. Kruuse & c:o Priskuranter

D. Hald & c:o Priskuranter. I denna katalog finns en Excelsior qvarn vars pris överensstämmer med det i brandförsäkringen. Och på sidan 42 listas Herr Fabrikör Knut Ljunglöf som en köpare av galvaniserad korrugerad jernplåt. Förmodligen den vi har än idag på magasinet.

Skånska Cementgjuteriet priskurant 1894. I priskuranten framgår att Skanska haft en mängd uppdrag i Stockholm före det i Kvarnviken.