Spannmålsmagasinet – tredje våningen

Magasinet är 24 meter långt och 12 meter brett.

Tredje våningen, Spannmålsmagasinet

Elevator och skruv på tredje våningen.

Upp till tredje våningen matades inkommande säd från markplan. Bredvid ingångstrappan (utanför magasinet) finns idag en grop, här var tidigare inlastning av säd. Säden tippades ner och matades med en skruv till en elevator som transporterade säden upp till tredje våningen.

Skruv på vindsvåningen. Från denna skruv går det att tappa ur säd i säckar för mellanlagring i magasinet.

När säden nådde tredje våningen, matades den med skruv. Från skruven gick det att tappa säden i säckar för lagring i magasinet. Eller så matades säden direkt till tratten ner till skruven som går till kvarnen.

På vindsvåningen finns kraftöverföring med remmar och hjul för att driva elevatorn och skruvarna.

Bakom skopelevatorn finns en tratt i kolossalformat.

Mitt i rummet finns en trappa som leder upp från andra våningen.

Varumärke och produktinformation på magasinets plåttak.

Magasinet tak består, liksom väggarna, av galvaniserad plåt. På några ställen går det i taket läsa varumärket ”Triangel Brand” under en sexuddig stjärna, följt av texten Patent Galvanized Sheets. 96 x 8/3 x 24.

Utrymme för att förvara säd. Säckarna på bilden visar hur säckar kan ha förvarats i detta utrymme. Kärran i bilden är förmodligen original.

Tredje våningens skick

Våningen är i bra skick, dock läcker taket på ett flertal ställen vilket bidrar till rötskador på golvet.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning .

Genomförda åtgärder.