Byggnader – Mjölnarbostaden

Mjölnarbostaden

Uppförd år: Brandförsäkrad 1882.

Mjölnarbostaden ligger i sluttningen strax öster om kvarnen.

Mjölnarbostaden är byggd i ett våningsplan med inredd vind. Den har en trästomme av stående timmer och vilar på torpargrund. Fasaden är av liggande en tums brädor på nedre botten upp till vind där panelen istället är stående. Huset är målat med röd slamfärg och har vita snickerier. Grunden är av råhuggen gråstenskvader. Taket är av galvaniserad sinuskorrugerad plåt vilken kan vara samtida med kvarnens tak. Plåten är dock inte omnämnd i brandförsäkringsbrevet från 1882 utan där står endast att taket är belagt med munksjö asfaltpapp på brädor.

Mjölnarbostadens nedre våning som den såg ut 1882.

I brandförsäkring 1916 står följande. Boningshus på 0,6 meters hög granitsockel i en våning och vind. På husets framsida är det två ingångar med stentrappor vid varje ingång. Samt ett på baksidan av byggnaden utbyggt trapphus med trappa till vinden. Dessutom finns innertrappa till vinden. På nedre botten innehåller huset två förstugor, två kök och två rum samt 6 garderober. Samt på vinden tre rum. Kök och förstugor är klädda med panel. Ett av köken har murad bakugn med järnspis.

Båda dessa lägenheter är renoverade vid olika tillfällen, och är idag uthyrda som privatbostäder.

Gammalt möter nytt i mjölnarbostaden. Den ursprungliga murade bakugnen och järnspisen finns kvar. Skåpen till vänster i bild är insatta 2018, några skåp och bänkar fanns inte före 1950-talet.
På övervåningen fanns tre stycken ettor på cirka 20 kvadratmeter.

Ingår inte i Museet.

Referens 

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.