Byggnader – Spannmålsmagasin

Spannmålsmagasin

Uppfört år: Troligen någon gång mellan 1883 och 1887. Nämns inte i brandförsäkringsbrevet 1883, men finns på en karta som uppdaterats 1887.

Värdering: I brandförsäkringsbrev från 1916 värderas magasinet till 20 000 kronor (kvarnen värderas till 40 800 kronor vid samma tillfälle). 1916 sker den första brandförsäkringen.

Funktion: Lagring av säd och mjöl.

Magasinet är placerat strax söder om kvarnen. En cirka 50 meter lång takförsedd transportanordning förbinder kvarn och magasin. Transportanordningen består av tre skruvar. En skruv går i riktning från magasin till kvarn och är avsedd för att transportera säd. De båda andra skruvarna går i riktning från kvarn till magasin och är till för att transportera mjöl och kli.

Spannmålsmagasinets portar.

Byggnaden har tre våningar. Det finns tre portar, en på varje våning. Alla portarna har två dörrblad i trä med fiskbensmönstrad panel. Lastning till de båda övre våningsplanen sker med travers.

Fasad och takbeklädnad är av galvaniserad sinuskorrugerad plåt på en maskinsågad träregelstomme. Plåten är ursprunglig och troligen importerad från Manchester i England.

Magasinet har 49 fönster, bottenvåningen har tretton stycken plåtförsedda fönsterluckor. Alla väggar är invändigt brädpanelade.

Magasinet står på 27 stycken 0,5 meter höga pelare av gjutjärn. Det är 24 meter lång, 12 meter brett och 8 meter högt mellan sten och takfot. Golven är av 3 tum plank.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.