Arkivförteckning

Arkivet förvaras i ett plåtskåp i kvarnkammaren. En del pärmar och arkivlådor har en innehållsförteckning.

1.      Trycksaker

 • Kvarnvikens kvarn och områdets historia (2002)
 • Kanaan från backstuga till fritidsparadis (1997) (flera ex)
 • Kanaan from cottage to a leisure paradise (1997) (flera ex)
 • Stockholm ständernas stad – Strandpromenader i Västerort (1985)
 • Kvarnvikens kvarn – kvarnrecept (3 olika tryck)
 • Recept – Kvarnvikensbullar och grova rågbullar
 • Kvarnen vid Kvarnviken
 • Kvarnvikens kvarn i Grimstaskogen
 • Kvarnvikens kvarn i Grimstaskogen
 • Ljunglöfska slottet – fest och konferens
 • Blackeberg – en stadsvandring i Familjebostäders kvarter (2001)
 • Illustrerad karta över Kvarnviken
 • Spångabygden Nr 82 okt. 2002 – Antikvarien berättar
 • Spångabygden Nr 142 sept. 2017 – Väderkvarnen i Solhem
 • Kvarteret Tobaksmonopolet – kulturhistorisk miljö i Stockholm (1993)
 • Bygdebladet Nr 30 hösten 1991 – Landsnora kvarn
 • Snusboulevarden – en smak av Sverige i Nya världen (1996)
 • Kvarnvikens kvarn (förlaga till tryck)
 • Vällingby Hembygdsgille. Kvarnvikens kvarn (skylttext)
 • Grimstaskogens dag. Bli medlem i VHG.
 • Råcksta Mansion – vattenfall
 • Vällingby guiden (1992)
 • Blackeberg, Natur och kulturguide(1999)

2. Hembygdsnytt G1

1985-2012  Uppsättning 1. (Finns också digitaliserade här)

3. Hembygdsnytt G2

1985-2012  Uppsättning 2.

4. Hembygdsnytt G3

1985-2012  Uppsättning 3.

5. Ljud och Film

DVD: 11 000 turbiner kan inte ha fel, Stefan Lagraeus.

DVD: Kvarnfilmer (Kulturhusets dag i SVT Aktuellt; Kvarndagen maj 1988; Sven berättar om kvarnsten och turbin; Jonny Studahl berättar; Kvarndagen sept 1989; Skanska; Kvarnfilm 2001 Grahn-Ankarberg) 3 ex. Tyvärr är bildkvalitén mycket dålig.

Kassettband: 1991-02-07 Intervju med Albert Aronsson fd VD för Svenska Bostäder – han berättar för Miriam om tankar bakom och byggandet av Vällingby ABC stad. Han kom första gången till Vällingby 1950.

6. Tidningsklipp

1984 t o m 2014.

7. Utgående korrespondens

1984 t o m 2007. (Se separat innehållsförteckning)

8. Ingående korrespondens

1984 t o m 2007. (Se separat innehållsförteckning)

9. Protokoll

Protokoll, Verksamhetsberättelser, Ekonomiska rapporter.
1984 t o m 1992

10. Protokoll

Protokoll, Verksamhetsberättelser, Ekonomiska rapporter.
1993 t o m 2008

11. Protokoll

Protokoll, Verksamhetsberättelser, Ekonomiska rapporter.
2009 t o m …………….

12. Utgående korrespondens

2008 t o m … (Se separat innehållsförteckning)

13. Ingående korrespondens

2008 t o m … (Se separat innehållsförteckning).

14. Fotografier

 • Arbete i kvarnen och i styrelsen, besök, kvarndagar och gäster.
 • Byggnader och omgivning.
 • Kvarndag maj 1988.
 • Pressfoton (obs! upphovsrättsskyddade)
 • Foton tagna av stadsmuseet.
 • Sociala sammankomster på andra platser, resor.
 • Renovering av vattenturbinen (1988/1989 samt 1998?)
 • Råcksta, Vällingby och Kanaan.
 • Maskintillverkare ”Seck”
 • Lista till Blombergs fotografier (1948-1950)

15. Gästböcker

Gästbok 2002

16. Kassaböcker

1993 t o m 2012.

17. Fotografier

A3 färgfoton av interiörer i kvarnen.  Vem äger upphovsrätten?

18. Sammanställningar och rapporter som dokumenterar kvarnen

 • Kvarnvikens kvarn – Författare? (1991)
 • Kvarnvikens kvarn i Råcksta – en kulturhistorisk dokumentation
 • Lisa Dikman och Maria Thomé (2003)
 • Kvarnvikens kvarn, Grimsta, beskrivning av kvarnbyggnaden samt anläggningen som helhet – Stockholms stadsmuseum (1988)
 • Renovering av vattenturbinen i Kvarnvikens kvarn – Björn Mellström (2012/13)
 • Grimsta 1:5, Grimsta kvarn – Stadsholmen (2013)
 • Källor till Vällingby historia – Stockholms stadsbibliotek (1986)

(Se separat innehållsförteckning)

19. Underhåll, ombyggnationer och reparationer

Arbeten och reparationer som utförts. (Se separat innehållsförteckning)

20. Maskiner och utrustning

Information som samlats in om bl.a.  (Se separat innehållsförteckning)

 • Vattenturbinen James Leffel
 • Valsstol Gebrüder Seck

21. Historiska dokument och bilder

 • Historiska fotografier – Kvarnbostaden 1927 (Kjerstin Järnvik). Kopior på Karl Oskar Petterson med familj. Ångbåt vid Kanaan. Knut Ljunglöf, teckning. Lilla Placiren. Ångbåten Tärnan. Gäster i Kanaan.
 • Lista till Blombergs fotografier (1948-1950).
 • Vilka personer har bott i Kvarnviken?
 • Nedtecknade berättelser och bilder på personer – Tore Hallgren 1987, Kerstin Järnvik 1990, Maria Grindhammar 1991, Sven Ingvar Wennerstrand 1991, Fred Berglund 1991 och Ebba Kumb 2001
 • Historiska kartor
 • Sven Mellströms berättelser, Jonny Studahl
 • Utdrag ur böcker och tidsskrifter
 • Hembygden 1982 – Historia kring vattenkvarnar
 • Sammanställning över brandförsäkringar
 • Utdrag ur ”Svenska kvarnar”, Jacob Winning (1940)
 • Kvarntermer, hämtade ur ”Svenska kvarntermer”, R Wadström (1952)
 • Qvarnbok över Qvarnviken 1878 – 1882 (kopia på kopia). Se arkivbox nr 30.
 • Brevpapper Kvarnvikens Kvarn och Såg    1940/50-tal
 • Kvarnlagstiftning, Kvarntull och kvarnskatt
  Kvarntyper, konstruktion och funktion
  Utdrag ur Ernvik, Arvid (1982). Kvarnar och vattensågar i Värmland: från medeltiden till omkring 1900

22. Texter och underlag till hembygdsnytt

1987 t o m 2000

23. Öppet hus, kvarndagar och projektrapporter

 • Anteckningar från kvarndagar 1988.
 • Slutrapport Projekt 04/00263 ”Mitt 50 åriga Vällingby – de boendes smalfilmer berättar”

24. Arkivhandledningar

 • Fram med arkivet, en arkivhandbok för arbetslivsmuseer.
 • Arkiv i Stockholms stad och län.
 • Konsten att arkivera – Sveriges hembygdsförbund
 • Arkivkurs 1 och 2 – Föreningsarkiven i Stockholms län
 • Konsten att skriva i tidningen om hembygdsföreningen.

25. Torp och gårdar

Sammanfattande texter från intervjuer och litteratur.

 • Älvkvarnar vid Vittangigatan
 • Jan Pers stuga
 • Grimsta
 • Bibliska torpen
 • Oljeberget
 • Samarien Galilén
 • Kanaan
 • Sjöhagen
 • Råcksta

26. Diverse kvarnar

Växbo kvarn, Torekällbergets kvarn, Landsnora kvarn, Vänga kvarn, Bällsta kvarn, Karlfors kvarn, Saltå kvarn, Eldkvarn

27. K.F. Ljunglöf

Sammanfattande texter från intervjuer, litteratur och tidningsartiklar.

28. Vällingby historia

Sammanfattande texter från intervjuer samt utdrag ur litteratur. (Se separat innehållsförteckning)

29. Affischer och Programblad

Diverse inbjudningar till kvarndagar och andra evenemang.
Informationstexter.

30. Kvarnbok Kvarnvikens kvarn 1878-1882

Fotostatkopia på kvarnbok (dagsverksbok) från Kvarnvikens kvarn (den gamla kvarnen) mellan åren 1878 och 1882. Innehållet finns sammanfattat här.

31. Fotografier 1984-1990

Vällingby hembygdsgille grundas. Arbete i kvarnen, utflykter och besök. Enstaka interiör- och exteriörbilder från kvarnen.