Brandförsäkring 22 juni 1922

Försäkrings-Nr 55695

Värderingsinstrument upprättat den 22 Juni 1922…

Kvarnviken:

Tvättstuga på 0,1-0,6 meter hög stenfot, uppförd af stolpar och bräder med innerpanel och mellantak, indelad i tvättstuga med cementgolv, inmurad panna och jernspis, samt en mangelbod med golv af plank.

Byggnadsår: 1922
Byggnadsämne
: Stolpar och bräder, rödmålad.
Taktäckningsämne: Korrugerad plåt på reglar.
Husets dimensioner i meter. Längd 9            Bredd 4
Värderingssumma totalt 2 250 Kr.
Förra brandförsäkringsbrefvets nummer: –

Specifikation:
4 st fönsterlufter
2 st dito små
2 par dörrar och en innerdörr
1 st mekanisk mangel med stenskifva
1 st murstomme
1 st inmurad panna
1 st jernspis