Brandförsäkring 3 juni 1904

Försäkrings-Nr 36498

Värderingsinstrument upprättadt den 3 Juni 1904 …

Kartbeskrivning

No 5. Tvättstuga af trä, tak af tegel.

5.     Tvättstuga wid Qvarnvik

Tvättstuga intill Mälaren med stenfot af granit i en våning, innehållande tvättstuga och mangelbod. I tvättstugan inrymmes 1 Näfveqvarns gryta, 1 Bruzaholms pump[1] och 3ne fastbord, golvet af cement. Mangelboden har brädgolf, innertak af bräder och 1 fast bord.

Byggnaden fribelägen.

Byggnadsår: 1904
Byggnadsämne
: Stolpar och bräder.
Taktäckningsämne: Tegel på bräder.
Husets dimensioner i meter. Längd 8,5        Bredd 3,8          Höjd mellan sten och takfot 2,35
Beskaffenhet: Mycket god
Värderingssumma totalt 850 Kr.

Specifikation
4 fönster
2 portar
inredning, bord mm
jernspis
Näfveqvarnsgryta
jernpump
murstomme

[1] Vädurspump tillverkad vid Bruzaholms Bruk