Brandförsäkring 4 december 1882

Här nedan följer utdrag ur brandförsäkring för Mjölnarbostaden den 4 december 1882.

År 1882 den 4 December ….

Försäkrings-Nr 26951

Råcksta vattenqvarn eller Qvarnviken kallad, belägen på egorna ungefär en half fjerdingsväg från gården och 560 fot från sjön Mälarens strand, är följande åbyggnad, hvarå begärs försäkring. Warande vid denna lägenhet öferflödig vattentillgång året om att påräkna såväl uti 2 st deraframför liggande dammar, som ock från en källa strax bredvid mjölnarebyggningen.

Istället för den under nr 20 i 1843 år den 2 Augusti hållna försäkringsvärdering till värde av 676 Rrfs blanco uptagna mjölnarebyggningen, hvilken nu kommer att rifvas, hade en ny Mjölnarebyggning, som benämns nr 1, under innevarande år blivit upförd på 120 fot avstånd söder ut från den förra och 166 fot från det under byggnad varande nya qvarnhustet af sten, af stående timmer med egna väggar på alla sidor, panelad utvändigt med 1 tums brädoroch invändigt med 1 tums kelade och spåntade brådor, i de två stora gavelrummen struken med fernissa; frontespis på mitten med 9½ fots utsprång och 26 fots bredd med 2 ingångar; indelad i 2 förstugor, 2 stora kök med bakugnar och jernspisar och 2 tapetserade rum med hvitglacerade kakelugnar, 2 förrådsrum, 2 garderober och 2 skafferier på nedre botten och på vinden, hvartill leder en dubbeltrappa af 2 tums trä, golf av 1 tums bräder och ett rum med kakelugn.

Denna byggning är 55 fot lång, 25 fot bred, 14 3/4 fot hög till takfoten och 23 fot till nocken, under tak af munksjö asfaltpapp på brädor och står på 3 fot medelhög stenfot.

Stenfoten värderad till100
Hela stommen med yttre och inre väggpanelning, hvaremellan munksjöpapp är lagd4500
Bjelklagen200
Golfen i rummen af 1½ tums trä med sina trossbottnar800
Taken i dito af spåntade, kelade och målade bräder800
Trappa i dubbla uppgången af 2 tums trä100
10 fönsterlufter i glas och kitt, med innanfönster, 6 fot höga, 4 fot breda, målade, med allt tillbehör, á 25 kr250
6 halffönster på vinden, 3 fot höga, 1½ fot breda, målade, med allt tillbehör, á 5 kr30
9 st halvfranska dörrar, 7 fot höga, 3 fot breda, målade, med allt tillbehör, á 25 kr225
4 mindre dito, 6 fot höga, 2½ fot breda, á 20 kr80
2 ingåmgsportar med ett litet fönster öfver hvardera, 8½ fot höga, 3 fot breda, á 35 kr70
Tapeterna i rummen35
1 flat och 2 runda hvitglacerade kakelugnar á 70 kr210
2 köksspislar med kakelugnar, plåtkupor och stenplaner framför jemte jernspisar, á 100 kr200
2 skorstenar, hopdragna i vinden och sammanbudna med järnstänger400
Summa kronor1965

…; men anmärkes, att vid Qvarnviken finnes ett nybyggt qvarnhus af sten för vatten och ånga med serskildt rum för maskinen och 60 fot hög skorsten

Ordlista

Fönsterlufter: de öppningsbara delarna av ett fönster.