Ett mjölnarhem

Ett mjölnarhem, utställning i Kvarnvikens kvarn
Utställningen Ett mjölnarhem

Möbler och inventarier som visas här i museet kommer från mjölnarbostaden. Matbordet, linneskåpet och skänken är från 1930-talet. Stolarna från 1940-talet. Bäddsoffan från 1920-talet. Porslinet är Vineta från Rörstrand som tillverkades mellan 1887 och 1925. Vävstolen kommer från Österbotten och är sannolikt betydligt äldre. Uppställningen ska visa ett mjölnarhem från 1930-talet.

Mjölnarbostaden.

Mjölnarbostaden är byggd 1882. Ursprungligen hade den två lägenheter på nedre botten med var sitt kök och kammare, samt tre rum på vinden. Samtliga rum hade järnspis eller kakelugn för uppvärmning. Vatten hämtades i en brunn på gården. Toaletten var ett utedass några tiotal meter från huset, invid svinstian och vedboden. Matvaror förvarades i skafferiet eller jordkällaren.

Nere vid hamnen byggdes 1904 en tvättstuga utrustad med järnspis och mangel, där kvinnorna kunde tvätta kläder och linne. På 1940-talet flyttas tvättstugan upp till sin nuvarande placering strax söder om bostaden. Den kom då att fungera som kombinerad tvättstuga och bastu.

Under 1900-talet moderniserades mjölnarbostaden stegvis. Före 1916 byggs en baktrappa som leder direkt upp till vinden. I två av vindsrummen ersätts kakelugnarna med järnspisar så att de inneboende kan laga sin egen mat. Någon gång före 1945 slogs de båda lägenheterna på bottenvåningen ihop, och det norra köket gjordes om till ett finrum som används vid fester och fint främmande.

1951 borrades en ny djupbrunn som försågs med handpump på gården. 1953 fick huset kallvatten indraget via en handpump på diskbänken i köket. 1961 installerades en hydrofor som gav rinnande kallt vatten till kökskranen. 1978 installerades en varmvattenberedare samt toalett och dusch inomhus. 2007 fick bostaden kommunalt vatten och avlopp.

2017 slogs de båda lägenheterna åter isär och den norra lägenheten moderniserades. De båda lägenheter är idag uthyrda som privatbostäder.

Ritning över de båda lägenheterna i mjölnarbostaden. Trappan leder upp till övervåningen, där det tidigare funnits tre enrummare.
Norra lägenheten, köket/storstugan. Dörren som syns i bilden leder in till skafferiet, som nu är omgjort till badrum.
Norra lägenheten, kammaren.
Norra lägenheten, hallen sett mot ytterdörren.
Skafferiet i norra lägenheten är omgjort till badrum.
Gjutjärnsspis i norra lägenheten.