Föremål – kista 4

Kista 4

Verktygskista

Namn: Kista/verktygskista. Har stått på vindsvåningen i kvarnen sedan 1991.

Tillverkare: Tillverkat 1748.

Historik: En gåva till föreningen från en familj, skänkt 10 februari 1991. Familjen hade hittat denna, och kista nummer 5, i en sopcontainer. Följande är noterat i Hembygds-nytt från Vällingby hembygdsgille nummer 2 år 1991: ”Den 10 februari 1991 hämtade vi 2 st gamla kistor hos en familj som skulle byta bostad. De ville bli av med kistorna. När de lästa i tidningen om våra försök att förvalta Jan-Pers stuga, ringde de till oss och frågade om vi var intresserade och ville ha dem. Varifrån kistorna kommer och vem som har dem är okänt. En dag låg de två kistorna i en container utanför området där de bodde. De tog hand om dem eftersom de ansåg de vackra och värda att bevaras, trots att de var i så dåligt skick. En av dem bär datum 1768 och initialerna AOD. Dessutom var en dem försedd med en transportsedel per järnväg daterad Sala 1901 (eller 1903). Sedeln har tyvärr förekommit.”

Identifikationsnummer: