Föremål okänt verktyg 1

Okänt verktyg

Namn: Okänt. Möjligen ett verktyg för hantering eller omblandning av mjöl. Placerad i ett av mjölrummen i spannmålsmagasinet.

Tillverkare:

Historik:

Identifikationsnummer: