Föremål – Såg

Såg/Issåg

Namn: Såg

Tillverkare: Sandvikens Jernverks AB

Historik: Har använts för att såga ut is för lagring i isstack. 

Identifikationsnummer:

Sandvikens Jernverks AB No. 218. Extra prima.