Föremål – Smörkärna

Smörkärna.

Namn: Smörkärna, eller kärna, är ett redskap för framställning av smör ur grädde.

Tillverkare: Slöjdad i Lappfjärd, Österbotten.

Historik: Har tillhört Ellen Nordlund som var mor till sista mjölnarens hustru Elin Mellström.

Identifikationsnummer: