Kvarnbyggnad – Vindsvåning

Vindsvåning

Taket består av den korrugerade plåten som vilar mot högbenen. Takstolen är delvis synlig men i rummets längdriktning finns obehandlad panel mot hanbjälkarna. Fönsterkarmen och bågen är målade med linoljefärg i kulören engelskt rött. I det sydöstra hörnet finns ett litet rum som kan ha använts som kontor.

Elevator och skruv på vindsvåningen. Matar säden som kommer från magasinet till rensmaskinerna.

Längs vindsvåningens norra del finns elevator och skruv. Elevatorn lyfter säd som kommer från magasinet på mellanvåningen upp till vindsvåningen. Skruven matar säden till rensverken. Dessa rensverk finns placerade på vindsvåningen (Eureka), mellanvåningen (Eureka) och källarvåningen (triören).

 

Elevator och skruv på södra sidan av vindsvåningen. Matar säden till stenparen. 

Längs vindsvåningens södra del finns också elevator och skruv. Denna matar den rensade säden till stenparen.

Vindsvåningen skick

Vindsvåningen är i bra skick.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Inget åtgärdsbehov, utan endast regelbunden översyn.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Kvarnen som helhet är i mycket bra skick och det är viktigt att inte ”piffa upp” kvarnen i onödan. Någonting av den genuina känslan går förlorad om man putsar för mycket. Här i kvarnen hålls renoveringen på en bra nivå.

Genomförda åtgärder.

Rummet i sydöstra hörnet har inretts som toaletter för besökare.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.