Kvarnbyggnaden – Eldningsrum

Eldningsrum

Eldningsrum, källarvåningen, torkrian

Eldningsrummen har egna väggar av tegel vilka är putsade. Innertaket är av träfiberskiva och golvet är av betong.

Eldningsrummens skick

Plåtdörr finns in till det ena eldningsrummet men saknas till det andra.

Underhåll och skötsel

Kvarnvikens kvarn – plåtdörr till eldningsrummet i rian

Föreningens plan och målsättning 2003. Målsättningen med förrummet och de båda eldningsrummen är att återställa dem så långt möjligt. Putsen på väggarna ska lagas och träfiberskivorna i taken på eldningsrummen ska tas bort. Belysning ska ordnas till förrummet och de båda eldningsrummen.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Det vore bra i sammanhanget om märkena i väggen och taket efter skorstenskanalerna blir kvar.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.