Kvarnbyggnaden – Fönster

Rektangulära fyrluftsfönstret på den norra långsidan

Fönster

Kvarnhuset har totalt 24 fönster varav 17 är tvåluft med 3 rutor i varje luft, 2 är treluft med tre rutor i varje luft, 4 är mindre tvåluft med 1 ruta i varje luft och 1 är fyrluft med 3 rutor i varje luft. Alla fönster är stickbågsformade utom fyrluftsfönstret på den norra långsidan.

Det fönstret, som sitter vid det nordöstra hörnet, bildar en harmonisk enhet med den av ingångsportarna som är placerad vid det nordvästra hörnet (ingång till maskinrummet) genom den fyrkantiga formen.

Det fönstret, som sitter vid det nordöstra hörnet, bildar en harmonisk enhet med den av ingångsportarna som är placerad vid det nordvästra hörnet (ingång till maskinrummet) genom den fyrkantiga formen.

Alla fönsterbågar och karmar är på utsidan målade med linoljefärg i kulören kromoxidgrön (100 %). De är alla öppningsbara med utåtgående bågar utom ett i flygelhuset. Innanför detta fönster finns en tegelvägg som är utsidan av ett av eldningsrummen. Som skydd för skadegörelse finns två motivmålade luckor fastsatta på de nedre fönstren på flygelbyggnadens gavel.

Fönstrens skick

Av kvarnens totalt 24 fönster är 16 i mycket bra skick då de renoverats under de tre senaste åren medan 8 fönster är i sämre skick (renoverades under 1980-talet). Vid behov, har de fönster som renoverats under senare år även tätt nya fönsterbleck.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsittning 2003. Föreningens målsättning är att renovera även de återstående fönstren. Den renovering som gjordes under 1980-talet var inte bra ur utseendemässigt och tekniskt hänseende. Fel typ av färg och vanligt floatglas användes.

Resin Wood fönsterhantverkare har gjort renoveringsarbetet av fönstren under åren 2000 – 2002. De har gjort ett noggrant renoveringsarbete och endast använt äldre metoder och material såsom linoljefärg, linoljekitt och munblåst glas.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. De hantverkare som gjort fönsterrenoveringen tycks ha gjort ett mycket bra arbete. Det är inte ett akut problem med de återstående fönstren men det vore bra om man på sikt fullföljde renoveringen genom att åtgärda även dessa.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.