Kvarnbyggnaden – Förrum

Förrum, källarvåningen, Torkrian

Rummets innerväggar är putsade och vitmålade. Taket består av vitkalkat virke med synliga. takbjälkar. Golvet är av betong. Förrummet kan nås både genom en port utifrån och genom en valvformad öppning i stenmurverket i turbinrummet. Fönstren är igensatta utifrån med lucka.

Förrummets skick

Det ser ut som om en elcentral med kablar har suttit på väggen mot ett av eldningsrummen och borttagningen av detta har gett en del mekaniska skador på väggarna.

Belysning saknas.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Målsättningen med förrummet och de båda eldningsrummen är att återställa dem så långt möjligt. Putsen på väggarna ska lagas och träfiberskivorna i taken på eldningsrummen ska tas bort. Belysning ska ordnas till förrummet och de båda eldningsrummen.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Det vore bra i sammanhanget om märkena i väggen och taket efter skorstenskanalerna blir kvar.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.