Kvarnbyggnaden – Grunden

Grunden

Kvarnbyggnaden står på en grund av sprängd och råhuggen gråstenskvader med strukna fogar. Grunden övergår sedan i nedre våningens yttermurar. Från marken mäter grunden/yttermuren drygt 2,5 meter och är ca 1,20 meter tjock. Det utskjutande flygelhuset, där torkrian är inhyst, har däremot en lägre grund av mindre gråstenskvader (ca 20 cm höga ovan jord).

Grundens skick

Grunden till kvarnen är massiv, oskadd och har inga sättningar.

Underhåll och skötsel

Föreningens målsättning och plan 2003. Det finns inget särskilt åtgärds behov när det gäller grunden. Den ingår därför bara i den regelbundna översynen.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Det finns ingen anledning att göra något åt grunden idag.

Genomförda åtgärder.

Referens 

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.