Kvarnbyggnaden – Kvarnrummet

Kvarnrummet, mellanvåningen

Rummets innerväggar är vitputsade. Taket består av obehandlat trä med synliga takbjälkar. Golvet är av tre tums hyvlad och spåntad plank. Fönsterkarmar och fönsterbågar är målade med linoljefärg i kulören engelskt rött.

Kvarnrummets skick

Kvarnrummet är i bra skick. Inga speciella anmärkningar.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. När det gäller själva rummet är det bara regelbunden översyn som gäller.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Här som i övriga kvarnen och kringliggande byggnader finns problemet med skadedjur, främst möss och råttor.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.