Kvarnbyggnaden – Maskinrummet

Maskinrummet, mellanvåningen

Rummets innerväggar är vitputsade och golvet består av oslipad betong. Fönsterkarmar och fönsterbågar är målade med linoljefärg i kulören engelskt rött. Taket är vitmålat och har för brandriskens skull plåtinklädda takbjälkar. Maskinrummet nås både utifrån och via kvarnrummet och det ligger något under mellanvåningen i nivå. Denna nivåskillnad gör att den axel som går från ångmaskinen vid maskinrummets golvnivå kommer ut strax under taket i turbinrummet i källarvåningen. Öppningen ut till skorstenen är igensatt. Den ursprungliga plåtdörren är ersatt med en dörr av masonit.

Maskinrummets skick

Maskinrummet är i bra skick.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Inget åtgärdsbehov när det gäller rummet.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Möjligen bör föreningen försöka hitta den gamla eller rekonstruera en ny plåtdörr mellan maskinrummet och kvarnrummet. När kvarnen byggdes tänkte man extra mycket på detta med eldfarlig verksamhet. Därför är också väggen mellan maskinrummet och kvarnrummet massiv.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.