Kvarnbyggnaden – Portar

Port mot öster, till mellanvåningen.

Portar

Kvarnbyggnaden har fyra dubbla ingångsportar. Porten in till förrummet i torkrian är plåtskodd på grund av brandrisk medan de andra är träportar med fiskbensmönstrad panel. Alla portar har två dörrblad. Portarna till källarvåningen och mellanvåningen är stickbågsformade, portarna till maskinrummet och till vindsvåningen är rektangulära.

Porten till maskinrummet, rektangulär.

Porten in till maskinrummet har dessutom ett överljus i form av fyra små fönsterrutor. Beslagen är släta handgångjärn vilka är tidstypiska för tiden då kvarnens uppfördes. Den plåtbeklädda porten är svart medan träportarna är gröna.

Port till torkrian, stickbågsformad.

Plåtporten in till torkrian är i marknivå, liksom porten till maskinrummet.

Porten till vindsvåningen, rektangulär.

Ingångsporten till vindsvåningen finns på den nordvästra gaveln och nås via en gångbro som vilar på sågens pulpettak. Ingångsporten till mellanvåningen nås via en gångbro från ett fundament av gråstenskvader.

Portarnas skick

Alla portar är i relativt bra skick utom porten ut från förrummet i torkrian som är söndervittrad. Porten till turbinrummet är nytillverkad av en snickare under 1980-talet. Den är målad med en oljealkydfärg. Porten till maskinrummet är renoverad under 1990-talet. Ingen nytillverkning av porten krävdes utan endast en del trälagningar samt målning med linoljefärg. Porten till vindsvåningen (västra gaveln) är nyrenoverad under 2000-2001. Själva porten målades med linoljefärg och karmens sidostycken byttes ut. Porten till mellanbottnen är renoverad under 1980-talet och är i bra skick. Båda gångbroarna är nyligen renoverade (2001 och 2002).

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsittning 2003. En ny karm är tillverkad och en ny port kommer att tillverkas till förrummet i torkrian med den gamla som förebild. De gamla beslagen kommer att återanvändas på den nytillverkade porten. Portarna till turbinrummet och mellanbottnen kommer att målas om med linoljefärg framöver.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Vid renovering och nytillverkning av portar används samma träslag och kvalitet som tidigare samt ursprunglig ytbehandling. Stor vikt läggs vid autenticitet både vad gäller utseende och materialäkthet. En bra balansgång mellan ursprunglighet och funktion. De ursprungliga gångbroarna hade inga räcken men om kvarnen ska bli tillgänglig för besökare så är det bra med räcken ur säkerhetssynpunkt.

Genomförda åtgärder.

2003. Porten till torkrian har nytillverkats.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.