Kvarnbyggnaden – Skorsten

Skorsten

Kvarnbyggnaden har en skorsten som användes för att leda bort rök från lokomobilen (ångmaskinen). Den ursprungliga skorstenen revs omkring 1930 då den inte längre fyllde någon funktion, och var i dåligt skick.

År 2002 murades en ny skorsten med tegel från Bältarbro tegelbruk av ett murarlag från Öna Mur AB i Orsa.

Skorstenens skick

Skorstenen är idag i bra skick.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning .

Genomförda åtgärder.

1940 (cirka). Ursprunglig skorsten revs.

2002. Ny skorsten murades.