Kvarnbyggnaden – Tak

Tak

Kvarnbyggnaden har ett sadeltak där taktäckningen är galvaniserad och sinuskorrugerad stålplåt på läkt. Förutom kvarnen har övriga tillhörande byggnader samma taktäckning. Det är till stora delar samma plåt som lades på taket då kvarnen byggdes och är idag (2018) den 136 år gammal. Vind- och vattbrädor är också av galvaniserad, omålad plåt liksom de två ventilationshuvarna på torkrian och anslutningarna vid skorstenen. Från början var taket omålat men 1987 målades det svart (oklart med vilken typ av farg) efter rekommendationer från Stockholms stadsmuseum. Det målades sedan om igen under sommaren 2001 med en oljealkydfärg för plåttak. Kvarnens takrännor och takrör byttes ut under 2002 till nya rör, som är galvaniserade och i äldre stil, eftersom de gamla var sönderrostade.

Takets skick

Taket är i dag i mycket gott skick. Kvarnens tak är ursprungligt förutom taket på torkrian som är nytt från sommaren 2000.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Taket på torkrian ska målas då den legat några år (högst fem år). Alla taken behöver regelbunden översyn.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Föreningen tillsammans med Länsstyrelsen har prioriterat detta med taken. Vi tycker att det är bra dels för att hela tak skyddar resten av byggnaden mot förfall och dels därför att detta plåttak i sig är unikt genom att vara bland de äldsta, i dag liggande, galvaniserade, sinuskorrugerade plåttaken i landet.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.