Kvarnbyggnaden – Talrör

Talrör

Det finns talrör mellan de olika våningarna och ut till maskinhallen. Talrören är inte i fungerande skick.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsittning .

Genomförda åtgärder.