Kvarnbyggnaden – Turbinrummet

Turbinrummet, källarvåningen

Rummets innerväggar består av råhuggen gråstenskvader med strukna fogar. Taket består av obehandlat virke med synliga takbjälkar. Dörr- och fönsteromfattningar är putsade men inte målade. Fönsterkarmar och fönsterbågar är målade med linoljefärg i kulören engelskt rött. Golvet i turbinrummet är av grov oslipad betong förutom längs östra kortsidan där golvet är av tre tums hyvlad och spåntad plank.

Turbinrummets skick

Turbinrummet är i bra skick.

Underhåll och skötsel

Föreningens plan och målsättning 2003. Inget åtgärdsbehov i nuläget utan endast regelbunden översyn.

Kommentar Dikman & Thomé 2003. Regelbunden översyn räcker i dagsläget.

Genomförda åtgärder.

Referens

Kvarnvikens Kvarn i Råcksta: En kulturhistorisk dokumentation, av Lisa Dikman och Maria Thomé, 2003.