Kvarnvikens Kvarn I

Kvarnvikens kvarn var ursprungligen en automatiserad processindustri med ett minimum av manuellt arbete. Vi kallar detta för Kvarnvikens Kvarn I, som varade från cirka 1883 – 1927. Genom att ha ett kontinuerligt flöde kan kostnaderna hållas nere, samtidigt som kvaliteten på produkterna blir hög.

Säden levererades till kvarnen med häst och vagn eller med båt, efter skörd. Där lagras den i magasinet i väntan på malning. Malningen skedde allteftersom under året. Från magasinet matades säden in till kvarnen, där den rensades i rensverken. Den rensade säden maldes, och siktades, innan mjöl och eventuellt kli matades tillbaka till magasinet.

Steg för steg beskrivning av Kvarnvikens Kvarn I

1. Inlastning. Säden levereras med häst och vagn till magasinet. Eller så sker transport med båt till bryggan, och därefter med vagn på räls upp till magasinet.

Förfallen sädinmatning till vänster om ingångstrappan.

Det gick att få in säden i magasinet på olika sätt. Ett sätt var att tippa säden i inmatningsrännan som finns vid entrén. (Denna är idag förfallen.) I rännan fanns en skruv som matade in säden under magasinet till en skopelevator.

Vid trappan finns elevatorn som lyfte upp säden från markplan. Säden tippas i skruven (den mörka trälådan mitt i bilden). Längs till höger den stora ”tratt” som leder ner till transportören som matar säden till kvarnen. 

Elevatorn lyfte sedan säden upp till tredje våningen där säden tippades i nästa skruv. Från denna skruv fanns det möjlighet att tappa upp säd på säckar för lagring. Eller mata säden direkt till inmatningstratten som via en skruv för säden in i kvarnen.

Lagring av säd på mellanvåningen (bilden) eller på vindsvåningen.

2. Lagring. Säden lagras i magasinet.

Ändan på skruvarna som går via transportören mellan kvarnen och magasinet. Skruven till vänster matar in till kvarnen, tratten på vindsvåningen leder ner i denna skruv. Mittenskruven och skruven till höger tar mjöl och kli från kvarnen tillbaka till magasinet och mjölrummen. 

3. Transport. När säden ska malas, matas den via skruv till kvarnen. (Transportörerna är skadade och kan idag inte användas.)

Transportören.

Säden matas via transportör från magasinet till kvarnen.

Kvarnvikens kvarn är utrustad med en för sin tid mycket avancerad rensningsutrustning. Tack vare den noggranna rensningen blev det möjligt att framställa mjöl av högsta kvalitet.

Resnverket på mellanvåningen.

4. Rensning av säd, steg 1. Säden kommer in i kvarnen på mellanvåningen. Den matas med skopelevator upp till vindsvåningen, där en skruv matar säden till ungefär den plats där borstmaskinen står. Säden faller där ner till mellanvåningen och skal- och spetsmaskinen (Eureka).

Rensning av säd i triör.

5. Rensning av säd i triören, steg 2. Den rensade säden går med till triören på bottenvåningen för mer rensning. Här rensas fröer av lika vikt och storlek men med annan form än sädeskornen bort.

Klämvalsstol tillverkad av K.H. Kühne & C.O., Löbtau, Dresden.

6. Rensning av säd steg 3, lätt krossning. För att underlätta malningen, krossas säden lätt i en klämvalsstol. Utloppet från klämvalsstolen är dess botten, säden kommer ut i källarvåningen och in i en elevator som lyfter tillbaka säden upp på vindsvåningen.

7. Resning av säd, steg 4. Den nu lätt krossade säden lyfts sedan tillbaka till vindsvåningen för en slutlig rensning av smuts som frigjorts vid krossningen.

Rensning av säd, steg 3.
Hit kommer den rensade och krossade säden. Säden tappas upp på säckar för mellanlagring. 

8. Mellanlagring av säd på vindsvåningen.

Mellanlagring av rensad säd.

Rensning av säd går mycket fortare än malning. Därför måste det finnas ett mellanlager.

Malning i stenpar.

Det har alltid funnits en valsstol i Kvarnviken. Först en excelisiorkvarn, därefter en porslinsvalsstol och slutligen den dubbla valsstol som finns idag. Efter valsstolen siktades och sorterades mjölet. Kli som inte gått mala ut, maldes en gång till på stenparen. Idag mal vi enbart på stenar.

9. Malning i stenpar, steg 1. Den rensade säden fylls på i en tratt på vindsvåningen som leder ner till ett av stenparen på mellanvåningen.

10. Urtappning av osiktat mjöl. Om mjölet inte ska siktas, kan det tappas ut här.

11. Malning i stenpar, steg 2. När kvarnen var ny fanns det fyra stenpar i kvarnen (ett par har ersatts av en relativt modern valsstol). Stenparen var av två olika sorter så att det gick att mala i två steg. Genom att mala i två steg minskas värme i mjölet och näringsämnen bevaras bättre. Efter den första malningen matades det grovmalna mjölet med skruv till en elevator som lyfte tillbaka mjölet till vindsvåningen och tratten till nästa stenpar.

Siktning.

12. Siktning. Om mjölet ska siktas, matas det åter upp på mellanvåningen till en av de tre siktarna. Idag saknas vi en av de ursprungliga skruvarna, och använder en modern variant. Om det är vete vi siktar så får vi vetemjöl och, som restprodukt, kli. Idag används kli i hälsokost.

Transportören.

13. Transport tillbaka till magasinet. Siktat mjöl och kli matas via transportören tillbaka till magasinet.

14. Lagring i mjölrum. I magasinet kommer mjöl och kli i skruvarna till höger, och går sedan vidare med skopelevator upp på vindsvåningen. Där matas mjölet med skruv ner till ett av mjölrummen på mellanvåningen.

Ett av tre mjölrum.

15. Packning och utleverans. Mjölet förpackas första våningen i magasinet. Tyvärr har vi ingen utrustning kvar från packningen. Vi har planer på att skapa en miljö som visar hur det kan ha sett ut.

Det förpackade mjölet skickas sedan, förmodligen med båt, till försäljning i Stockholm med omnejd.