Mjöl till Gysinge Färgfabrik

2016-07-22 15.17.43

Under sista veckan i juli har vi malt och siktat 800 kg rågmjöl till Gysinge Färgfabrik.

Det är sista omgången av årets beställning från färgfabriken. Kvarnen har fungerat bra, även om det var väldigt varmt de dagar som vi jobbade i kvarnen.

Bilden visar rågen efter rensning som är klar för malning.

Spannmålen till färgfabriken mals två gånger. Först mals och siktas den en gång, sedan mals kliet, det som siktas bort, en gång till och siktas igen. Detta för att utnyttja spannmålen full ut. Man får då två lite olika kvalitéer på mjölet, som sedan blandas ihop till en jämn och fin kvalité.